dilluns, 20 maig de 2013

La poesia d'Ausiàs March

Què has de saber:

- On va néixer Ausiàs March? En quin segle?
- Quìna poesia el va influenciar?
- Quins són els dos principals temes de la seva poesia?
- Les cinc etapes de la vida del poeta en els seus cants d'amor:
   *Plena de seny
   *Lliri entre cards
   *Oh foll amor
   *Amor, amor
   *Mon darrer bé


http://ca.wikipedia.org/wiki/Ausi%C3%A0s_March#Plena_de_SenyPràctica

Enllaç per a la lletra de Veles e vents
http://www.viasona.cat/grup/marc-parrot/50-anys-de-la-nova-canco/veles-e-vents

Enllaç per al les activitats
https://llegirpoesia.wikispaces.com/Veles+e+vents

Enllaç per escoltar la cançó d'en Raimon
http://www.youtube.com/watch?v=kvuictwCd5Q

Activitats:
1. En quina situació es troba el poeta quan escriu aquest poema?
2. Troba el nom dels vents que anomena per tal de demanar-los ajuda
3. Quina comparació fa servir per descriure l'estat de la mar?
4. Per què el poeta té por de morir?
5. Quantes síl·labes tenen els versos? On es troba la cesura?
6. Copia un parell de versos on el poeta parli de la mort i un parell de l'amor, els seus dos principals temes.


Enllaç per a Així com cell..
http://lletra.uoc.edu/ca/ausias-march-multi

dimarts, 14 maig de 2013

L'humanisme. Bernat Metge

Què has de saber:

- Què és l'humanisme i en quin segle cal situar-lo.
- Qui és Bernat Metge ( quina professió tenia, per què el van tancar a la presó, què va fer en sortir de la presó).

L'obra més important de l'humanisme és Lo somni de Bernat Metge. Està estructurada en quatre llibres.
- De què tracta cada llibre

 http://blocs.xtec.cat/elblocdelemili/2010/09/29/lhumanisme-i-bernat-metge/
http://www.xtec.cat/~jroca12/literatura/humanisme.htmPràctica:
LLegeix aquest fragment de Lo Somni i esbrina a quin llibre pertany. Justifica la resposta.

 Estant així, a mi aparec, a mon vijares, un hom de mija estatura, ab reverent cara, vestit de vellut pelós carmesí, sembrat de corones dobles d'aur, ab un barret vermell en lo cap. E acompanyaven-lo dos hòmens de gran estatura, la u dels quals era jove, fort bell e tenia una rota entre les mans; e l'altre era molt vell, ab llonga barba e sens ulls, lo qual tenia un gran bastó en la mà. E entorn de tots los dessús dits havia molts falcons, astors e cans de diversa natura, qui cridaven e udolaven fort llejament. 

E quan haguí ben remirat, especialment lo desús dit hom de mija estatura, a mi fo vijares que veés lo rei En Joan d'Aragó, de gloriosa memòria, que poc temps havia que era passat d'aquesta vida, al qual jo llongament havia servit.

https://www.youtube.com/watch?v=r_UXV2aSN8s


dimarts, 7 maig de 2013

Narrativa històrica: Les quatre grans cròniquesLes Quatre Grans Cròniques són el millor exemple de literatura històrica de l'Edat Mitjana. Foren escrites entre els segles XIII i XIV. La seva finalitat és deixar constància d'uns fets.

Crònica de Jaume I
Crònica de Bernat Desclot
Crònica de Ramon Muntaner
Crònica de Pere el CerimoniósQuè has de saber

- Què són
- Quines són
- Característiques comunes a les quatre.
- Característiques principals de cadascuna


http://ca.wikipedia.org/wiki/Les_quatre_grans_Cr%C3%B2niques
http://www.slideshare.net/carme40/les-crniques-presentationPràctica:
Esbrina a quina crònica pertany cada fragment i justifica-ho.


Què us diré?Tanta de gent hi havia de l'una part e de l'altra, que Peralada, e Cabanes, e Sant Feliu, e Figueres, e Vilabertran e el Far, e Vilatenim, e Vilasèquer e Castelló d'Empúries, e Vilanova e tota aquella encontrada era plena de gent.Aquest rei En Jacme d’Aragó fou el més bell home del món; que ell era major que altre home un pam, i era molt ben format i complit de tots els seus membres; que ell tenia molt gran cara i vermella i flamenca, i el nas llong i ben dret, i gran boca i ben feta, i grans dents belles i blanques que semblaven perles i els ulls variats, i bells i cabells rossos semblants de fil d’or, i grans espatlles, i llong cos i delgat, i els braços grossos i ben fets i belles mans, i llongs dits, i cuixes grosses, i cames llongues i dretes i grosses per llur mesura, i els peus llongs i ben fets i gintcalçats. I fou molt ardit, i prous de les seves armes, i fort i valent, i llarg de donar, i agradable a tota gent i molt misericordiós, i tingué tot el seu cor i tota la seva voluntat de guerrejar ambsarraïns.


E dos mesos abans que el dit senyor rei, nostre pare, finàs, la reina, nostra madastra, dubtant-se dels mals que ens havia procurats, e veent que nós devíem succeir en ésser rei d'Aragó e que no fos malmenadaisqué's del Regne d'Aragó e anà-se'n en Castella. Emperò, com nós e nostre Consell ho sentim, carella ho féu com pus secretament poc
proveïm al pas de les barques d'Ebro per embargar son camí. E, com hi foren, trobaren que ella fo ja passada e eixida del regne. (...) La qual cosa fo gran damnatge del Regne d'Aragó, com si la reina e sos fills no fossen eixits no es seguiren tants de mals com feren a la Casa d'Aragó.E en Roger, segons que damunt és dit, romàs llà on era estada la batalla tro al matí, e al bon matí féu pendre aquells tres-cents hòmens nafrats que havia presos en les galeres e trasqué'ls en terra e féu-los enfilar en una corda, e puis, ab la popa d'una galera, en vista de tot hom qui veure-ho volc, féu-los rastrar dins en mar e moriren tots aquí. E puis pres aquells dos-cents seixanta hòmens que romanien, que no eren nafrats, féu-los trera tots abdós ulls e enfilà'ls en una corda; e hac un hom d'aquells mateixs a qui no trasc sinó la un ull per tal que menàs los altres. E tots enfilats, un davant altre, tramès-los per presentalles al rei de França. E los cinquanta que romanien retenc-los per presos per tal com eren bons hòmens e honrats.

diumenge, 5 maig de 2013

Narrativa didàctica. Ramon Llull

Què has de saber?
- En quin segle/segles va viure
- On va néixer. De quina família provenia.
- Què va fer per la llengua catalana
- Què li passa al voltant dels trenta anys que canvia per complet la seva vida.
- Què fa a partir d'aquí
- Les seves dues obres més importants: Llibre d'Evast, Aloma i Blanquerna,El llibre de les bèsties (dins Fèlix o llibre de meravelles). Sinopsi i característiques.


http://lletra.uoc.edu/ca/autor/ramon-llull/detall
http://www.escriptors.cat/autors/llullr/pagina.php?id_sec=2850
http://www.xtec.cat/~aribas4/literatura/Llull/comentariEvast.htm
http://quisestlullus.narpan.net/711_best.html

Pràctica de literatura trobadoresca

Llegeix els poemes i identifica a quin subgènere pertanyen

1.
Cançoneta lleu i plana,
lleugereta, sense ufana
faré jo d'un cert marquès,
traïdor de Mataplana,
que de mil fraus
3 porta el pes.

Ai marquès, marquès, marquès,
de mil fraus porteu el pes (...) 
G. de Berguedà

2.
Faré cançoneta nova
-pluja o vent l'anhel no em roba-
Midons vol tenir una prova
de la manera com jo l'estimo.
Però si em posa a plet o a jova
1

no em desfaré del seu lligam.
M'hi he donat i no en sóc lliure,
que en sa llista em pot escriure.
Com fadat
2 , mon cor es lliura a la bona dama que am;
ja que sense ella no puc viure,
tant del seu amor tinc gran fam.  
  G. d'Aquitània


3.
Canto molt trist, amb dol al cor,
pel gran dolor que m'ha garfit
3

per la mort de Mon Marquès.
Ha mort, ai las
4, el més lluït cavaller, en Ponç de Mataplana,
que era cortès, lleial, ardit
5, ornat de bons capteniments
6, un dels millors, molt generós,
a Sant Martí de Tors que fos
fins a ... i la terra plana.
G. de Berguedà


4.
Fa poc, vora d'una pleta
em vaig trobar una pastoreta
molt vella, primmiradeta
3,

que era filla de vilana
vestia pellissa
 neta, gran gonella,
 manteleta7, esclops i mitges de llana
Marcabrú

5.
Vigileu vós, vigia de la torre,
al gelós, el vostre malvat senyor,
més odiós que l'alba,
ja que nosaltres aquí a baix parlem d'amor.
Però ens fa por
l'alba
l'alba, ai l'alba! Raimbaut de Vaqueiras

dimarts, 30 abril de 2013

La poesia trobadoresca

Què hauràs de saber:

- En quina llengua escrivien els trobadors.
- Teoria de l'amor cortès.
- Subgèneres de la poesia dels trobadors: el sirventès, l'alba, la cançó, el plany i la pastorel·la
- Treball específic de dos trobadors.

http://www.xtec.cat/~malons22/trobadors/trobadors.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Amor_cort%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Poesia_trobadoresca
http://www.xtec.cat/~agimeno5/webquest/trobadors/MYFILES/generes_poesia_trobadoresca.htm