dimarts, 6 de maig de 2014

J.V.Foix


Què has de saber?
L'altre gran poeta de les Avantguardes, J.V Foix comença la seva vida d'escriptor influenciat pel Noucentisme però aviat es decantarà cap a l'Avantguarda. Els seus poemes tenen més contingut avantguardista que no pas forma tot i que també li podem trobar algun que altre cal:ligrama.


Per a la biografia
http://www.escriptors.cat/autors/foixjv/pagina.php?id_sec=1757


La seva obra cabdal: Sol i de dol

http://lletra.uoc.edu/ca/autor/j-v-foix/


Antologia


http://lletra.uoc.edu/especials/folch/foix.htmdimarts, 22 d’abril de 2014

Característiques de les avantguardes


Què has de saber?
Moviments que van donar lloc a les avantguardes

http://xapxarxadeplomes.blogspot.com.es/2011/03/els-moviments-davantguarda.html

Característiques de les avantguardes:

- El món dels somnis. Sigmund Freud
- Els nous invents  (ferrocarril, avió, bolígraf...)

Tècniques avantguardistes

- El cal·ligrama
- El salt de falla
- El collage
- El poema objecte
- Les paraules en llibertat

Enllaços

http://weib.caib.es/Recursos/rebelio_avantguardista_webquest/imatge1.jpg

Trobaràs una bona síntesi del tema aquí:
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/literatura/poesia/experimentar/pantalla1.htm

dijous, 27 de març de 2014

Pompeu Fabra

Pompau Fabra neix a Gràcia (Barcelona), fill petit d'una família de tretze germans dels quals només sobreviuran ell i dues germanes.
Tot i que s'interessa per la llengua des de ben petit, estudiarà enginyeria industrial i serà autodidacta en matèria filològica. La revista l'Avenç li publicarà el Ensayo de Gramàtica del Catalàn moderno. Serà en aquesta revista on començarà, juntament amb Joaquim Casas, la normativització de la llengua.
Guanya la càtedra de Química de la Universitat de Bilbao i es traslladarà a viure allà. Tot i estar lluny (va estar-se dotze anys)  continuarà la seva tasca lingüística.
Participa en el I Congrès Internacional de Llengua Catalana amb la seva ponència Qüestions d'Ortografia Catalana d'on surt reforçat. Torna a Catalunya i és nomenat director de la secció filòlogica de l'IEC i ocupa la catedra d'Estudis Universitaris Catalans.  Edita la Gramática de la Lengua catalana encara en castellà i més tard i ja en català les Normes Ortogràfiques i el Diccionari Ortogràfic.
La seva gramàtica es considerada oficial. Contiua publicant en català. Destaquem les Converses filològiques. Accedeix a la càtedra de filologia catalana de la Universitat de Barcelona. El seu diccionari serà l'esbós del diccionari oficial de l'IEC. Els criteris per a l'elaboració d'aquest diccionari van ser:
- Exclusió d'arcaismes i dialectismes difícils par als parlants.
-Previsió de deixar els mots que anessin perdent força en la llengua oral.
-No admissió de mots manllevats a altres llengües, priorització de la formació de mots nous.
- Incorporació de mots tècnics.
Després de la guerra civil, s'exilia a França on morirà a Prada de Conflent, el dia de Nadal de 1948.

diumenge, 23 de març de 2014

dimarts, 18 de març de 2014

Eugeni d'Ors


Què has de saber
Ideòleg del Noucentisme
Escriu amb el pseudònim Xènius

Escriu Gloses al diari La Veu de Catalunya on exposa les teories estètiques, polítiques i culturals que configuren el moviment.

Aplega les seves Gloses en volums. El més important és La ben plantada on parla d'una dona, la Teresa, símbol idealitzat de la dona noucentista.

Acaba a seva vida a Madrid ajudant al règim franquista.

Enllaços

http://www.xtec.cat/~aribas4/literatura/noucentisme/Eugeni.htm


Textos

http://parles.upf.edu/ca/content/del-simbol-de-la-ben-plantada

Característiques del Noucentisme


Què has de saber?
El noucentisme és un moviment que s'inicia durant la primera dècada del segle XX

- Neix el 1906 per la coincidència de tres fets importants:
 La publicació del Glosari d'Eugeni d'Ors a La veu de Catalunya
La publicació de l'obra Els fruits saborosos de Josep Carner
La publicació de La nacionalitat catalana de Prat de la Riba

- El nom ve del joc de paraules: anys nou-cents i nou (novetat)

- 4 personatges importants.
-L'ideòleg: Eugeni d'Ors
El poeta: Josep carner
El polític Enric Prat de la Riba (Lliga regionalista)
El lingüista. Pompeu Fabra

- Acaba l'any 1923 amb la proclamació de la dictadura de Primo de Ribera

- Característiques:
Rebuig del romanticisme i per tant del modernisme i acostament al classicisme més normatiu
Rebuig de la espontaneïtat i valoració de l'artificiositat
Predomini de la poesia sobre la narrativa
Valoració de la llengua literària precisa i rica.

Enllaços
http://www.xtec.cat/~malons22/personal/noucentisme.htm