divendres, 8 de novembre de 2013

La decadència. Segles XVI, XVII, XVIII

Què has de saber

- Què és la Decadència. Causes.
- S. XVI. El Renaixement.Característiques. Pere Serafí i Joan Timoneda. La literatura popular (Goigs, Nadales, Corrandes, Cançons de Bandolers).
- S. XVII. El barroc. Característiques. Francesc Vicent García (el rector de Vallfogona) i Francesc Fontanella.
- S. XVIII. Neoclassicisme i il·lustració. Característiques. Rafael Amat de Cortada conegut com el  baró de Maldà (Calaix de sastre)Enllaços

Pere Serafí:  http://lletra.uoc.edu/especials/folch/serafi.htm

Francesc Fontanella: http://www.basar.cat/2013/04/francesc-fontanella-%C2%B7-a-la-mort-de-nise/

Literatura popular http://departamentcat.blogspot.com.es/2012/02/la-literatura-popular-catalana.html
http://departamentcat.blogspot.com.es/2012/02/la-literatura-popular-catalana.html

Francesc Vicent Garcia: http://www.escriptors.cat/autors/garciafv/pagina.php?id_text=11http://www.escriptors.cat/autors/garciafv/pagina.php?id_text=114443

Baró de Maldà:  http://lletra.uoc.edu/ca/autor/rafael-damat-baro-de-malda


Calaix de sastre: http://es.wikipedia.org/wiki/Calaix_de_sastre


Textos

Serafí: http://lletra.uoc.edu/especials/folch/serafi.htm
Timoneda: http://lletra.uoc.edu/especials/folch/timoneda.htm
 García  http://blocs.xtec.cat/catpoesia/la-decadencia/francesc-vicent-garcia-a-una-bella-dama/
Fontanella http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/fontanella.htm#A la mort de Nise
Maldà  http://www.xtec.cat/~evicioso/bcnes/malbad.htm
http://www.escriptors.cat/autors/barodemalda/pagina.php?id_text=4303dissabte, 1 de juny de 2013

La novel·la cavalleresca. Tirant lo Blanc. Joanot Martorell

Què has de saber

- Diferències entre la novel·la de cavalleries predominant a Europa durant l'època i al novel·la cavalleresca catalana.
- Curial e Güelfa. Autor desconegut.
- Qui era Joanot Martorell: a què es va dedicar abans d'escriure, quin parentiu tenia amb Ausiàs March, per quins països va viatjar...
- Tirant lo Blanc: argument i característiques

- Els personatges del Tirant: breu ressenya de cadascun:
   *Tirant
   *Carmesina
   *Estefania
   *Plaerdemavida
   *La viuda Reposada
   *Hipòlit
   *Diafebus
   *L'emperador
   *L'emperadriu

Enllaços

http://www.xtec.cat/~acarre/aspectes/caracte.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Curial_e_G%C3%BCelfa

dilluns, 20 de maig de 2013

La poesia d'Ausiàs March

Què has de saber

- On va néixer Ausiàs March. En quin segle
- Quina poesia el va influenciar
- Quins són els dos principals temes de la seva poesia
- Les cinc etapes de la vida del poeta en els seus cants d'amor:
   *Plena de seny
   *Lliri entre cards
   *Oh foll amor
   *Amor, amor
   *Mon darrer bé


http://ca.wikipedia.org/wiki/Ausi%C3%A0s_March#Plena_de_Seny


Textos

Enllaç per a la lletra de Veles e vents
http://www.viasona.cat/grup/marc-parrot/50-anys-de-la-nova-canco/veles-e-vents

Enllaç per escoltar la cançó d'en Raimon
https://www.youtube.com/watch?v=JEpKnkhTj-0

Activitats:
1. En quina situació es troba el poeta quan escriu aquest poema?
2. Troba el nom dels vents que anomena per tal de demanar-los ajuda
3. Quina comparació fa servir per descriure l'estat de la mar?
4. Per què el poeta té por de morir?
5. Quantes síl·labes tenen els versos? On es troba la cesura?
6. Copia un parell de versos on el poeta parli de la mort i un parell de l'amor, els seus dos principals temes.


Enllaç per a Així com cell..
http://lletra.uoc.edu/ca/ausias-march-multi

dimarts, 14 de maig de 2013

L'humanisme. Bernat Metge

http://images.ara.cat/suplements/llegim/Detall-coberta-Lo-somni
Què has de saber:

- Què és l'humanisme i en quin segle cal situar-lo.
- Qui és Bernat Metge ( quina professió tenia, perquè el van tancar a la presó, què va fer en sortir de la presó).
L'obra més important de l'humanisme és Lo somni de Bernat Metge. Està estructurada en quatre llibres: de què tracta cada llibre

Enllaços

http://www.xtec.cat/~jroca12/literatura/humanisme.htm

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lo_somni


Textos

Pràctica:
LLegeix aquest fragment de Lo Somni i esbrina a quin llibre pertany. Justifica la resposta.

 Estant així, a mi aparec, a mon vijares, un hom de mija estatura, ab reverent cara, vestit de vellut pelós carmesí, sembrat de corones dobles d'aur, ab un barret vermell en lo cap. E acompanyaven-lo dos hòmens de gran estatura, la u dels quals era jove, fort bell e tenia una rota entre les mans; e l'altre era molt vell, ab llonga barba e sens ulls, lo qual tenia un gran bastó en la mà. E entorn de tots los dessús dits havia molts falcons, astors e cans de diversa natura, qui cridaven e udolaven fort llejament. 

E quan haguí ben remirat, especialment lo desús dit hom de mija estatura, a mi fo vijares que veés lo rei En Joan d'Aragó, de gloriosa memòria, que poc temps havia que era passat d'aquesta vida, al qual jo llongament havia servit.

Fragment del llibre 4t llegit per Josep Cuní

https://www.youtube.com/watch?v=r_UXV2aSN8s


dimarts, 7 de maig de 2013

Narrativa històrica: Les quatre grans cròniques
Què has de saber

- Què són
- Quines són
- Característiques comunes a les quatre.
- Característiques principals de cadascuna


Enllaços
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/prosa/gestes/pantalla5.htm
http://www.slideshare.net/carme40/les-crniques-presentation

Textos
Pràctica:
Tenint en compte el que has estudiat, esbrina a quina crònica pertany cada fragment i justifica-ho.


Què us diré?Tanta de gent hi havia de l'una part e de l'altra, que Peralada, e Cabanes, e Sant Feliu, e Figueres, e Vilabertran e el Far, e Vilatenim, e Vilasèquer e Castelló d'Empúries, e Vilanova e tota aquella encontrada era plena de gent.http://www.editorialbase.cat/imatges/llibres/IMGP4461.
Aquest rei En Jacme d’Aragó fou el més bell home del món; que ell era major que altre home un pam, i era molt ben format i complit de tots els seus membres; que ell tenia molt gran cara i vermella i flamenca, i el nas llong i ben dret, i gran boca i ben feta, i grans dents belles i blanques que semblaven perles i els ulls variats, i bells i cabells rossos semblants de fil d’or, i grans espatlles, i llong cos i delgat, i els braços grossos i ben fets i belles mans, i llongs dits, i cuixes grosses, i cames llongues i dretes i grosses per llur mesura, i els peus llongs i ben fets i gintcalçats. I fou molt ardit, i prous de les seves armes, i fort i valent, i llarg de donar, i agradable a tota gent i molt misericordiós, i tingué tot el seu cor i tota la seva voluntat de guerrejar ambsarraïns.


E dos mesos abans que el dit senyor rei, nostre pare, finàs, la reina, nostra madastra, dubtant-se dels mals que ens havia procurats, e veent que nós devíem succeir en ésser rei d'Aragó e que no fos malmenadaisqué's del Regne d'Aragó e anà-se'n en Castella. Emperò, com nós e nostre Consell ho sentim, carella ho féu com pus secretament poc
proveïm al pas de les barques d'Ebro per embargar son camí. E, com hi foren, trobaren que ella fo ja passada e eixida del regne. (...) La qual cosa fo gran damnatge del Regne d'Aragó, com si la reina e sos fills no fossen eixits no es seguiren tants de mals com feren a la Casa d'Aragó.E en Roger, segons que damunt és dit, romàs llà on era estada la batalla tro al matí, e al bon matí féu pendre aquells tres-cents hòmens nafrats que havia presos en les galeres e trasqué'ls en terra e féu-los enfilar en una corda, e puis, ab la popa d'una galera, en vista de tot hom qui veure-ho volc, féu-los rastrar dins en mar e moriren tots aquí. E puis pres aquells dos-cents seixanta hòmens que romanien, que no eren nafrats, féu-los trera tots abdós ulls e enfilà'ls en una corda; e hac un hom d'aquells mateixs a qui no trasc sinó la un ull per tal que menàs los altres. E tots enfilats, un davant altre, tramès-los per presentalles al rei de França. E los cinquanta que romanien retenc-los per presos per tal com eren bons hòmens e honrats.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Les_quatre_grans_Cr%C3%B2niquesnhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Les_quatre_grans_Cr%C3%B2niquesnhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Les_quatre_grans_Cr%C3%B2niquesn

dimarts, 30 d’abril de 2013

La poesia trobadoresca

http://blocs.xtec.cat/catpoesia/files/2010/10/citoladescantigas.jpg
Què has de saber

- En quina llengua escrivien els trobadors.
- Teoria de l'amor cortès. Argot propi de la literatura trobadoresca (senyor, midons, lausangiers...)
- Subgèneres de la poesia dels trobadors: el sirventès, l'alba, la cançó, el plany, el tençó i la pastorel·la
- Els trobadors: Guillem de Berguedà i Guillem de Cabestany
Enllaços


http://www.xtec.cat/~malons22/trobadors/trobadors.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Amor_cort%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Poesia_trobadoresca
http://www.xtec.cat/~agimeno5/webquest/trobadors/MYFILES/generes_poesia_trobadoresca.htm


Textos

Llegeix els poemes i identifica a quin subgènere pertanyen

1.
Cançoneta lleu i plana,
lleugereta, sense ufana
faré jo d'un cert marquès,
traïdor de Mataplana,
que de mil fraus
 porta el pes.

Ai marquès, marquès, marquès,
de mil fraus porteu el pes (...)
G. de Berguedà

2.
Faré cançoneta nova
-pluja o vent l'anhel no em roba-
Midons vol tenir una prova
de la manera com jo l'estimo.
Però si em posa a plet o a jova
1

no em desfaré del seu lligam.
M'hi he donat i no en sóc lliure,
que en sa llista em pot escriure.
Com fadat
, mon cor es lliura a la bona dama que am;
ja que sense ella no puc viure,
tant del seu amor tinc gran fam.
  G. d'Aquitània


3.
Canto molt trist, amb dol al cor,
pel gran dolor que m'ha garfit
3

per la mort de Mon Marquès.
Ha mort, ai las
4, el més lluït cavaller, en Ponç de Mataplana,
que era cortès, lleial, ardit
5ornat de bons capteniments
6un dels millors, molt generós,
a Sant Martí de Tors que fos
fins a ... i la terra plana.
G. de Berguedà


4.
Fa poc, vora d'una pleta
em vaig trobar una pastoreta
molt vella, primmiradeta
3,

que era filla de vilana
vestia pellissa
 neta, gran gonella,
 manteleta7esclops i mitges de llana
Marcabrú

5.
Vigileu vós, vigia de la torre,
al gelós, el vostre malvat senyor,
més odiós que l'alba,
ja que nosaltres aquí a baix parlem d'amor.
Però ens fa por
l'alba
l'alba, ai l'alba! Raimbaut de Vaqueiras


dilluns, 29 d’abril de 2013

Índex de la literatura medieval

La literatura medieval. Temes:

- La poesia trobadoresca
- La narrativa didàctica. Ramon Llull (aquest tema el tractarem durant el segon trimestre aprofitant que el 2016 és l'any Llull. 700 aniversari de la mort de l'escriptor)
- La narrativa històrica: Les quatre grans cròniques
- L'humanisme: Bernat Metge
- La poesia d'Ausiàs March
- La novel·la cavalleresca. Joanot Martorell.


En aquest enllaç trobaràs un eix cronològic per poder situar cadascun dels temes