dilluns, 20 de maig del 2013

La poesia d'Ausiàs March

Què has de saber

- On va néixer Ausiàs March. En quin segle
- Quina poesia el va influenciar
- Quins són els dos principals temes de la seva poesia
- Les cinc etapes de la vida del poeta en els seus cants d'amor:
   *Plena de seny
   *Lliri entre cards
   *Oh foll amor
   *Amor, amor
   *Mon darrer bé


IMPORTANT!!

-Durant el segle XV la capitalitat cultural dels Països Catalans es desplaça des de Barcelona a València. És aquí on sorgiran els darrers escriptors medievals com Ausiàs March o Joanot Martorell.- Ausiàs March neix a València però no està del tot clar si ho fa a la capital o bé a Gandia. Ambdues ciutats es disputen l'honor.

- Ausiàs March fou cavaller abans que poeta. Va estar emparentat amb Joanot Martorell ja que es va casar amb una germana d'aquest: Isabel Martorell.
La seva poesia està fortament influenciada per la dels trobadors però amb una diferència fonamental. Si la poesia trobadoresca exalta la dama només per la seva bellesa, Ausiàs March no té en compte només el físic i destaca també la intel·ligència femenina.

- L'obra d'Ausiàs March es divideix en cinc etapes el nom de les quals ve donat pel senyal amb el que es dirigeix a la dama en cadascuna d'elles i que coincideix amb el seu cicle vital.


1. Plena de seny:
Aquesta primera època de joventut on el poeta s'enamora d'una dona més madura que ell, està formada per 19 poemes, La dama no el correspon i ell se sent fracassat però continua escrivint per superar els problemes

2. Lliri entre cards
Consta de 35 poemes dedicats a una dona anomenada Teresa. Aquest amor esdevé per a ell una obsessió que li fa témer la mort, no com una desaparició d'ell d'aques món sinó com la fi del seu amor. En aquesta etapa emmarquem el seu poema més conegut Veles e vents.

3. Oh foll amor
Correspon a la seva plenitud sexual. Està format per Deu poemes on l'autor se sent boig (foll) d'amor i fins i tot demana perdó a Déu.

4. Amor, amor
12 poemes on el poeta comença a sentir-se vell i enyorar-se d'èpoques anterior on podia viure un amor més pur.

5. Mon darrer bé
Comprèn només dos poemes adreçats a una sola dama de la qual s'enamora al final de la seva vida quan ja no pensava tenir cap més amor. No valora ara l'amor físic sinó la companyia de la dama en el darrer temps de la seva vida.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ausi%C3%A0s_March#Plena_de_Seny


Textos

Enllaç per a la lletra de Veles e vents
http://www.viasona.cat/grup/marc-parrot/50-anys-de-la-nova-canco/veles-e-vents

Enllaç per escoltar la cançó d'en Raimon
https://www.youtube.com/watch?v=JEpKnkhTj-0

Activitats:
1. En quina situació es troba el poeta quan escriu aquest poema?
2. Troba el nom dels vents que anomena per tal de demanar-los ajuda
3. Quina comparació fa servir per descriure l'estat de la mar?
4. Per què el poeta té por de morir?
5. Quantes síl·labes tenen els versos? On es troba la cesura?
6. Copia un parell de versos on el poeta parli de la mort i un parell de l'amor, els seus dos principals temes.


Enllaç per a Així com cell..
http://lletra.uoc.edu/ca/ausias-march-multi

dimarts, 14 de maig del 2013

L'humanisme. Bernat Metge

http://images.ara.cat/suplements/llegim/Detall-coberta-Lo-somni
Què has de saber:

- Què és l'humanisme i en quin segle cal situar-lo.
- Qui és Bernat Metge ( quina professió tenia, perquè el van tancar a la presó, què va fer en sortir de la presó).
L'obra més important de l'humanisme és Lo somni de Bernat Metge. Està estructurada en quatre llibres: de què tracta cada llibre

IMPORTANT!
- L'humanisme és el corrent de pensament que arriba el segle XV a Catalunya, provinent d'Itàlia i que gira entorn a la creença que l'home és el centre de l'univers, en contrast amb el teocentrisme medieval imperant fins al moment que proclamava Déu com a centre del món, present en tots els actes humans.
Es considera a Petrarca com el precussor de l'humanisme i Dante com l'escriptor més important d'aquest moviment.


- A casa nostra l'humanisme arriba amb Bernat Metge.
Bernat Metge exerceix de secretari del rei Joan I fins a la mort d'aquest. Se l'acusa d'haver-lo assassinat, subministrant-li un verí,  i es empresonat.
Per exculpar-se escriu un llibre, Lo somni , que és considerat el primer llibre humanista fora d'Itàlia

- Lo somni està dividit en quatre parts o llibres:
El llibre primer explica com Metge és a la presó i se li apareix el rei Joan I, que acaba de morir, en companyia de dos personatges que no sabem encara qui són. El rei explica que va morir per causes naturals i no pas per enverinament.

 En el llibre segon coneixem la identitat dels dos personatges que acompanyen el rei. Són: Tirèsies, vell de llarga barba, cec i endeví i Orfeu, jove músic que toca la lira. Tots quatre debaten sobre la immortalitat o no de l'ànima, fet que emmarca clarament el llibre en el moviment humanístic.

En el llibre tercer Tirèsies critica durament les dones.

En el llibre quart Bernat Metge defensa les dones de les crítiques ferotges de Tirèsies.

El llibre acaba explicant que tot ha estat un somni.

Bernat Metge fou exculpat i se li restituí el seu càrrec de secretari del nou rei.Enllaços

http://www.xtec.cat/~jroca12/literatura/humanisme.htm

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lo_somni


Textos

Pràctica:
LLegeix aquest fragment de Lo Somni i esbrina a quin llibre pertany. Justifica la resposta.

 Estant així, a mi aparec, a mon vijares, un hom de mija estatura, ab reverent cara, vestit de vellut pelós carmesí, sembrat de corones dobles d'aur, ab un barret vermell en lo cap. E acompanyaven-lo dos hòmens de gran estatura, la u dels quals era jove, fort bell e tenia una rota entre les mans; e l'altre era molt vell, ab llonga barba e sens ulls, lo qual tenia un gran bastó en la mà. E entorn de tots los dessús dits havia molts falcons, astors e cans de diversa natura, qui cridaven e udolaven fort llejament. 

E quan haguí ben remirat, especialment lo desús dit hom de mija estatura, a mi fo vijares que veés lo rei En Joan d'Aragó, de gloriosa memòria, que poc temps havia que era passat d'aquesta vida, al qual jo llongament havia servit.

Fragment del llibre 4t llegit per Josep Cuní

https://www.youtube.com/watch?v=r_UXV2aSN8s


dimarts, 7 de maig del 2013

Narrativa històrica: Les quatre grans cròniques
Què has de saber

- Què són
- Quines són
- Característiques comunes a les quatre.
- Característiques principals de cadascuna


Enllaços
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/prosa/gestes/pantalla5.htm
http://www.slideshare.net/carme40/les-crniques-presentation

Important

Les Quatre Grans cròniques són uns textos dels segles XIII i XIV que ens permeten conèixer millor els esdeveniments polítics de l'època sempre des de la vessant literària. Les seves característiques comunes són:

- Tenen un gran valor lingüístic i també històric
- Els seus autors van viure directament els fets.
- Aconsegueixen donar la sensació de veracitat i rigor
- Tenen un objectiu didàctic
- La figura central és el rei.
- Estan escrites pels propis reis o per algú afí a ells.
- La llengua utilitzada respon als estàndards de la Cancelleria Reial. Contenen narració i diàleg.
- Pretenen ser un exemple per als futurs reis alhora que justificar la política reial i satisfer la vanitat dels reis.

Per ordre cronològic són:
- Crònica de Jaume I o Llibre dels fets: 
Fou escrita pel propi rei Jaume I o bé dictada.
Narra les conquestes de Mallorca i València
Presenta la figura del Rei com un ésser perfecte tant físicament com de forma de ser, un heroi
Utilitza el plural majestàtic: Nos en lloc de jo per referir-se al Rei, el protagonista.

- Crònica de Bernat Desclot:
Fou escrita per Bernat Desclot, secretari del rei Pere el Gran
Explica els esdeveniments del període que va regnar aquest rei.

- Crònica de Ramon Muntaner
És la més extensa de les quatre.
Fou escrita per Ramon Muntaner, militar i diplomàtic, personatge de confiança de la casa reial.
Se centra en el regnat de Jaume II
Explica les campanyes militars de Roger de Flor.
Igual que la del rei Jaume, utilitza el plural majestàtic

- Crònica de Pere el Cerimoniós
Escrita pel propi rei o per algun dels seus secretaris
Defensa el que es va fer durant el regnat de Pere el Cerimoniós i el del seu pare justificant sempre les seves actuacions.

Auca de les cròniques

Textos
Pràctica:
Tenint en compte el que has estudiat, esbrina a quina crònica pertany cada fragment i justifica-ho.

tantost con açò hac fet, l'emperador, davant tuit, féu-se asseure de prop de frare Roger, e donà-li la verga, e el capell, e la senyera e el segell de l'emperi. E cèsar és aital ofici que seu en una cadira qui és prop d'aquella de l'emperador, que no és mas mig palm pus baixa. E pot fer de l'emperi tot aitant con l'emperador. (...) E així fo creat frare Roger cèsar; e troba's que quatre-cents anys havia que cèsar no havia haüt en l'emperi de Constantinoble, per què fo la honor molt major. E con tot açò fo fet ab gran solemnitat e ab gran festa, d'aquí avant hac nom En Berenguer d'Entença "megaduc", e frare Roger "cèsar".
Aquest rei En Jacme d’Aragó fou el més bell home del món; que ell era major que altre home un pam, i era molt ben format i complit de tots els seus membres; que ell tenia molt gran cara i vermella i flamenca, i el nas llong i ben dret, i gran boca i ben feta, i grans dents belles i blanques que semblaven perles i els ulls variats, i bells i cabells rossos semblants de fil d’or, i grans espatlles, i llong cos i delgat, i els braços grossos i ben fets i belles mans, i llongs dits, i cuixes grosses, i cames llongues i dretes i grosses per llur mesura, i els peus llongs i ben fets i gintcalçats. I fou molt ardit, i prous de les seves armes, i fort i valent, i llarg de donar, i agradable a tota gent i molt misericordiós, i tingué tot el seu cor i tota la seva voluntat de guerrejar ambsarraïns.


E dos mesos abans que el dit senyor rei, nostre pare, finàs, la reina, nostra madastra, dubtant-se dels mals que ens havia procurats, e veent que nós devíem succeir en ésser rei d'Aragó e que no fos malmenadaisqué's del Regne d'Aragó e anà-se'n en Castella. Emperò, com nós e nostre Consell ho sentim, carella ho féu com pus secretament poc
proveïm al pas de les barques d'Ebro per embargar son camí. E, com hi foren, trobaren que ella fo ja passada e eixida del regne. (...) La qual cosa fo gran damnatge del Regne d'Aragó, com si la reina e sos fills no fossen eixits no es seguiren tants de mals com feren a la Casa d'Aragó.E en Roger, segons que damunt és dit, romàs llà on era estada la batalla tro al matí, e al bon matí féu pendre aquells tres-cents hòmens nafrats que havia presos en les galeres e trasqué'ls en terra e féu-los enfilar en una corda, e puis, ab la popa d'una galera, en vista de tot hom qui veure-ho volc, féu-los rastrar dins en mar e moriren tots aquí. E puis pres aquells dos-cents seixanta hòmens que romanien, que no eren nafrats, féu-los trera tots abdós ulls e enfilà'ls en una corda; e hac un hom d'aquells mateixs a qui no trasc sinó la un ull per tal que menàs los altres. E tots enfilats, un davant altre, tramès-los per presentalles al rei de França. E los cinquanta que romanien retenc-los per presos per tal com eren bons hòmens e honrats.

diumenge, 5 de maig del 2013

Narrativa didàctica. Ramon Llull

Què has de saber?
- En quin segle/segles va viure
- On va néixer. De quina família provenia.
- Què va fer per la llengua catalana
- Què li passa al voltant dels trenta anys que canvia per complet la seva vida.
- Què fa a partir d'aquí
- Les seves dues obres més importants: Llibre d'Evast, Aloma i Blanquerna,El llibre de les bèsties (dins Fèlix o llibre de meravelles). Sinopsi i característiques.

IMPORTANT
- Ramon Llull va viure entre els segles XIII i XIV.
- Va néixer a Mallorca en el si d'una família benestant d'origen català que es va establir a l'illa. Fins a complir els trenta anys va dur una vida desenfrenada. Es va casar amb Blanca Picany i va tenir dos fills. Als 30 anys explica que se li va aparèixer Déu i li va demanar que dediqués la seva vida a predicar el cristianisme i a convertir el no creients (els infidels). Ramon Llull va abandonar la família i va viatjar pel món per complir la seva missió apostòlica, la qual cosa el va dur a ser agredit en moltes ocasions.
- Ramon Llull es considera el creador del català literari ja que no sols va emprar aquesta llengua en les seves obres sinó que va crear nous mots que la van enriquir a més de ser el primer escriptor en utilitzar una llengua romànica. A més de català va escriure també en llatí i en àrab.
- Va escriure moltes obres i va viure molts anys. Va viatjar arreu del món i va morir a Tunis (Tunísia)
- De les seves obres en treballarem dues:
El llibre d'Evast, Aloma e Blaquerna: explica la història de Blaquerna, un jove fill d'Evast i Aloma, propietaris d'un hostal i promès amb Natana que deixa la família per anar a predicar el cristinaisme. Passa per tots els graus eclesiàstics fins arribar a Papa i llavors renuncia al càrrec per fer-se ermità fins al final de la seva vida.

El llibre de les Bèsties: està inclòs dins d'un altre llibre, Fèlix o llibre de Meravelles. Explica com els animals es reuneixen per triar rei, dividits en dos bàndols, els carnívors i els herbívors. Enmig de tots ells el personatge de Na Renard representa la maldat i la corrupció.  Aquest llibre és una sàtira política que es podria seguir aplicant en l'actualitat.http://lletra.uoc.edu/ca/autor/ramon-llull/detall
http://www.escriptors.cat/autors/llullr/pagina.php?id_sec=2850
http://www.xtec.cat/~aribas4/literatura/Llull/comentariEvast.htm
http://quisestlullus.narpan.net/711_best.html