dimarts, 29 d’abril del 2014

Joan Salvat-Papasseit


IMPORTANT

Biografia

Joan Salvat i Papasseit neix a Barcelona. Conegut sobretot com a poeta, és autor també d'articles, manifestos i altres proses de caire polític i social. La seva vida és intensa i marcada per una tuberculosi que l'acaba conduint precoçment a la mort.

Té una infància desafortunada. El seu pare, fogoner de vaixell, mor d'accident en alta mar. Amb set anys, Salvat-Papasseit passa a viure a l'Asilo Naval Español. No podrà estudiar i la seva formació serà autodidacta. Des dels 12 anys ha de treballar i exercirà tot tipus de tasques, fins i tot serà estibador al port.

L'any 1918 edita l'únic número de la revista Arc-Voltaic. En aquesta publicació, d'influències futuristes, ja apareix el títol del primer llibre de poemes: Poemes en ondes hertzianes. L'estiu d'aquell any, arran d'una grip, comença a manifestar-se en el poeta una tuberculosi, que el durà sis anys després a la mort.
 Publica el seu primer llibre Poemes en ondes hertzianes (1919), on és ben clara la seva fascinació per autors com Marinetti, els futuristes italians i, encara més, Apollinaire.

L'any 1920 fa una breu estada a París, fet que influeix en el llibre L'irradiador del port i les gavines.
El desembre d'aquell mateix any és internat al sanatori de La Fuenfría, a Cercedilla, Madrid, des d'on escriu els poemes plens d'exaltació nostàlgica de Catalunya, de Les conspiracions (1922). Aquell mateix any neix Núria, la seva segona filla. Però la malaltia avança i Salvat-Papasseit comença un peregrinatge per diferents sanatoris d'Andorra i la Catalunya Nord.

El febrer de 1924 mor la seva filla Núria; la tuberculosi pulmonar de Salvat-Papasseit entra en una fase crítica i el visiten els amics escriptors i pintors, a alguns dels quals mostra poemes inèdits que guardava sota el coixí. Mor el 7 d'agost de 1924, a casa seva, al carrer de l'Argenteria, de Barcelona. Apareix Óssa menor (1925) en una edició pòstuma.

La ciutat de Barcelona recorda Joan Salvat-Papasseit amb un monument al Moll de la Fusta, al peu del qual hi ha reproduït el poema "Nocturn per a acordió", que fa referència a l'època en què l'autor va fer-hi de vigilant nocturn.

El seu llibre més conegut és El poema de la rosa als llavis un poemari de caire eròtic que ha esdevingut un dels millors llibres de poemes de la nostra literatura
Per a l'obra

http://www.escriptors.cat/autors/salvatpapasseitj/pagina.php?id_text=2642


dimarts, 22 d’abril del 2014

Característiques de les avantguardes


Què has de saber?
Moviments que van donar lloc a les avantguardes

http://xapxarxadeplomes.blogspot.com.es/2011/03/els-moviments-davantguarda.html

Temes de les avantguardes:

- El món dels somnis. Sigmund Freud
- Els nous invents  (ferrocarril, avió, bolígraf...)

Tècniques avantguardistes

- El cal·ligrama
- El salt de falla
- El collage
- El poema objecte
- Les paraules en llibertat


Important
El mot avantguardisme designa un conjunt de corrents estètics que palesen la crisi de les arts que va tenir lloc en el món occidental al començament del segle XX. L’avantguardisme va ser un moviment cultural que volia trencar amb el passat: defensava el progrés tècnic i el canvi de valors morals, i va provocar una crisi de la creació artística. 
Moviments que van donar lloc a les Avantguardes

El Futurisme
L’any 1909 Marinetti va publicar el manifest fundacional del futurisme, en què proclamava l’èxit de l’atzar per damunt de l’intel·lecte, un atzar que s’havia de plasmar literàriament amb la destrucció de la sintaxi, amb la imaginació sense fils conductors racionals i amb les paraules en llibertat, sense signes de puntuació que les limitessin.
Propugnava com a font d’inspiració artística el perill, l’audàcia, l’esport, l’heroisme, la violència física i verbal, la guerra, la velocitat, la màquina… i rebutjava el sentimentalisme, l’art tradicional, l’academicisme i els museus i les biblioteques, que considerava cementiris de l’art.
Per als futuristes, tot havia de reflectir el món modern i canviant: en definitiva, el futur.
En literatura: Absència de puntuació i majúscules, trencament dels versos, desordre sintàctic, defensa de les paraules en llibertat, cal·ligrames i collages lingüístics.
Entre els autors d’aquest corrent en destaquen: Joan Salvat-Papasseit

El Dadaisme
Més tard, el dadaisme (del francès dada, veu infantil que no significa rés) va anar més enllà que el futurisme. Caòtics i violents, els dadaistes varen sorgir en plena Primera Guerra Mundial, concretament l’any 1916, com a resposta contra la societat que l’havia provocada.
Els dadaistes exigien la destrucció absoluta dels mitjans d’expressió tradicionals que havien encaminat l’home cap a la mort d’ell mateix i defensaven una expressió totalment espontània. Tots els artistes que s’adherien a aquest moviment participaven d’un esperit rebel que propugnava l’autonomia del jo creador i un desig d’alliberament mental. El moviment va caracteritzar-se per una postura nihilista, anàrquica, irracional i primitivista, i per una posada en qüestió de totes les convencions i una oposició violenta a les ideologies, l’art i la política tradicionals.
El dadaisme ha tingut una gran influència en la nostra societat fins i tot alguns nous corrents artístics com el Pop art o el Neodadaisme han estat molt influenciats pel Dadaisme.
En literatura: collage i cal·ligrama
El cubisme
El cubisme va ser un moviment nascut a les arts pictòriques, on es feien quadres basats en figures geomètriques. La seva adaptació a la literatura va suposar una nova atenció a l’aspecte gràfic dels textos, el paper dels espais en blancs, de la tipografia
Les principals característiques del cubisme són: la introducció d’un punt d’inflexió en la pintura, el començament de l’art abstracte, la modificació de les formes (les formes estrenquen, s’nalitzen i es reconstrueixen amb una forma abstracta) això fa que l’obra es pugui representar desde diferents perspectives amb un context més ampli.
Apollinaire va ser un dels principals conreadors d’aquest moviment, amb invencions com la del cal·ligrama, que donaria pas a la poesia visual. A Catalunya, el màxim exponent n’és Joan Brossa.

El surrealisme
El surrealisme (del francès surréalisme, superrealisme) va ser un producte del dadaisme. André Breton, que va publicar el manifest fundacional del surrealisme el 1924, havia militat en el moviment dadà, però se’n va separar i va crear una nova teoria estètica: la literatura, alliberada dels entrebancs del bon gust i de la lògica, havia de ser un mitjà per fugir del racionalisme, que només havia contribuït a l’empobriment de la civilització.
Segons André Breton, si l’ésser humà està atent al seu inconscient i als seus somnis, descobrirà en ell la dimensió de la realitat, de la qual la imaginació és part integrant i forma la superrealitat. Per arribar a la superrealitat són necessàries unes experiències privilegiades: l’amor, el somni i la descoberta de la vida urbana.
Els surrealistes defensaven la llibertat total, que en literatura comportava fer ús de l’escriptura automàtica i del collage.

Temes de les Avantguardes
 La tecnologia i les innovacions: les primeres avantguardes es van interessar per les noves màquines de la societat industrial (automòbils, trens, avions, telègraf...) i per elements innovadors en l’època, com els esports. -

 El món del somni i de l’absurd: els somnis, el subconscient, especialment per als surrealistes. 

Tècniques avantguardistes
Cal·ligrama. és un tipus de poema on les paraules que componen el poema dibuixen o formen un personatge, un animal, un paisatge o qualsevol objecte imaginable relacionat amb el propi poema. El terme prové del francès calligramme 

Salt de falla:  talls de versos que formen un esglaó en el poema.

EL COLLAGE à incorporar al text elements que semblen enganxats (icones, dibuixos…).
LES PARAULES EN LLIBERTAT à paraules col·locades al text de manera inusual sense formar part de cap oració.
Poema objecte: utilitza objectes de la vida quotidiana per formar un poemaPoema objecte


Cal·ligrama
Collage
Poema amb salt de falla i paraules amb llibertatEnllaços

http://weib.caib.es/Recursos/rebelio_avantguardista_webquest/imatge1.jpg

Trobaràs una bona síntesi del tema aquí:
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/literatura/poesia/experimentar/pantalla1.htm